Hazavezetés/körbevezetés beszámolók

Hazavezetés és/vagy körbevezetés beszámolók

A hazavezetés elvett tőlem mindent, mert megláttam magamban a hamisat,
megláttam, mitől szenved a világ, az emberek. A hazavezetés után minden
lényegtelen lett, ami addig lényegesnek látszott és mérhetetlen nyugalom van. A
keresésnek vége, az erőfeszítések véget értek. Csak az igazság szolgálata és a
végtelen maradt. A lélek hazatért és felismerte önmagát. Erről a lehetőségről
mindenkinek tudnia kell. Alázattal köszönöm. (V. Sz.)
—————————————————————————————————————-
A haza- és körbevezetésemmel megkaptam a legnagyobb Kegyelmet és Erőt,
amelyben bármilyen létező részesülhet itt a Földön vagy más létsíkban. Az
“Igazságban levés” az a Bizonyosság számomra, amely pillanatok alatt elűz minden
kételyt és gyávaságot, amit az alattomosan fel-fel bukkanó elme még bedob. Azzal,
hogy a Megnevezhetetlen Szolgálati Eszköze lehetek ez az Erő és Bizonyosság
napról napra fokozódik és még nevetségesebbé teszi a külvilág által felkínált
“rágógumikat”. Ettől teljesebb létezést el sem tudok képzelni…
Alázattal köszönöm a Kegyelmet és a rengeteg segítséget, amelyben részesítettek!
(B.B.)
—————————————————————————————————————–
Mit adott a körbevezetés? Mindent. Mindent, ami szavakkal leírhatatlan. Ez az igazi
keresztelő. Megkeresztelkedtem az igazságban. Ráláthattam arra, mi a hamis és mi
az igaz. Lelkem eggyé vált az Atyával. Ez óriási kegyelem. Megszűnt az életeken át
tartó keresés. Megszűnt a szenvedés. Bizonyosság van. Örökké tartó léleköröm.
(V.Á.)
—————————————————————————————————————–
A hazavezetésem több lépcsőben történt, egyre mélyebb szinteken tárult fel az
igazság. Vége lett a szenvedésnek, megjelent a végtelen örök szerelem, a
beteljesültség, gyönyörűség. A lélek került előtérbe és háttérbe a személy. Az élet
értelme és maga az élet az igazság, valódi önmagam és minden pillanata ennek
szolgálata. Végre valójában élek, én magam vagyok az élet, ami elárasztja a világot.
(H.K)
—————————————————————————————————————–
A nevem Papp Zoltán (illetve csak volt). Haza lettem vezetve Samu Zsolt a
Megnevezhetetlen Kegyelméből! A hazavezetésemmel megváltozott minden, ami
addig voltam,vagyis az, aminek hittem, hogy vagyok! A hazavezetés megmutatta,
hogy mi az igazi igazság, mi a szabadság, a mély nyugalom, a béke és az alázat.
Úgy mutatta meg, hogy a szavak élővé váltak az igazság által. Amit előtte hittem,
hogy mi is, vagy ki is vagyok, az minden, de szó szerint minden csak illúzió, az elme
sokoldalú játéka. Az elme még azt is elhitette, hogy van egy tudat-tudás, ami tudja,
hogy mi az igazság, de az is csak az elme játéka. Amit kaptam a hazavezetéssel, azt
nem lehet szavakkal kifejezni! Hála és köszönet a Megnevezhetetlennek!
—————————————————————————————————————–

A táborban nagyon sok felismerést éltem meg, amelyek nagy hatással vannak rám.
Új kapuk nyílnak és a régiek kezdenek bezárulni. Teljesen más lett az élet értelme.
Életem legnagyobb élménye volt! Alázattal Köszönöm! (M.I.)
—————————————————————————————————————–
A hazavezetés, a körbevezetés kegyelme szentséget hozott. A végső valóság
megélésével a keresés véget ért. Teljes természetesség jött, végtelen egyszerűség,
hogy minden úgy van, ahogy van. A személy görcsei, feszültségei, a gátlások, az
ítélkezés eltűntek, mintha soha nem is léteztek volna. Végtelen hála, alázat és hűség
van az igazsághoz, önmagamhoz. A további út most az ebben való érlelődés, az
elme támadásainak, félrevezetéseinek felismerése. Alázattal köszönöm! (G.Cs.)
—————————————————————————————————————–
A Megnevezhetetlen kegyelméből megélhettem a lélek Végső Valóság, állapot
nélküli állapotát. A keresés befejeződött. Egyszerűség, nyugalom, békesség,
elfogadás, alázat, hála van jelen. Eltűnt a megítélés és a bírálat, a múlt és a jövő.
Egy célom van: az Igazságban, az Igazságként élni. Alázattal köszönöm! (G.O.)
—————————————————————————————————————–
A körbevezetést megelőző előkészítés életem leglesújtóbb, legnehezebb és egyben
legmegtisztítóbb mozzanata volt. Olyan megrázó módon szembesültem magammal,
amit nem tudtam volna egyedül sem elképzelni, sem véghezvinni, de feldolgozni
sem. A körbevezetés után a lélek feltárult, és örömtáncba kezdett. Végre
megtapasztalta önmaga tiszta természetét. Azóta minden nap olyan, mintha egy
gyönyörű kis virág egyenként bontogatná szirmait. Alázattal köszönöm. (L.G.)
—————————————————————————————————————–
A hazavezetésemmel a lélek a kegyelem által megkapta azt, amire mindig vágyott,
ami a keresésre sarkallta eddig. Visszatalált a forráshoz. Megkapta a nyugalmat, a
csendet, megszűnt a hajsza, a teperés, megszűnt a világi dolgok iránti érdeklődés és
vágy. Csak a jelen pillanat létezik, és ez rendkívül nagy szabadságot ad itt a
világban. Alázattal köszönöm a kegyelmet. (M.V.)
—————————————————————————————————————–
Bizonyosságot. Megingathatatlan bizonyosságot. Tudomást arról mi nem vagyok, és
arról, hogy mi “vagyok”. Élő életet. Alázattal Köszönöm! (N.B.)
—————————————————————————————————————–
Egyszerűbb lenne arról írni, hogy mit vett el a hazavezetés, de nem ez a feladat.
Ezért amit kaptam: felmentést az elmém és árnyéklényem szüntelen táplálása alól;
felmentést a céltalan és hazug élet alól; felmentést az elkülönültség érzése alól;
felmentést az igazság további keresésétől. Amit megéltem miközben felmentést
kaptam: végtelen szeretetet, csontig hatoló alázatot, felfoghatatlan bölcsességet,
atyai türelmet és szigort, és a feloldozó isteni kegyelmet. Alázattal köszönöm, (R.V.)
—————————————————————————————————————–

A körbevezetéssel ráláttam, hogy a világ, aminek a valóságát elhittem, jelentéktelen
ahhoz képest, ami vagyok. Minden úgy jó, ahogy van, semmi dolgom a világban.
Olyan, mintha örökké tartó szabadságon lennék. Nincs cselekvő, nincs személy, aki
tenne valamit. A körbevezetés nem adott semmit, amivel több lehetnék, csak a
határtalan tiszta lét van. (S.I.)
—————————————————————————————————————–
Hogy mit adott nekem a tábor? Visszakaptam azt, aki valójában vagyok. Azt a
végtelen üres semmit, jelenlétet, ami felett mindig csak elsiklottam. De amikor
spontán belecsúsztam, nagyon jó volt ott lenni. Úgy neveztem, hogy elbambultam.
Valójában akkor voltam legközelebb ahhoz, aki valójában vagyok. Már nem kell
tovább keresni, mert a semmi mindig van. A démonokról is döbbenetes dolgokat
tapasztaltam. Mindenért hálás vagyok, amit kaptam. Alázatosan köszönöm a
Megnevezhetetlennek és a tanítványoknak. (K.O.)
—————————————————————————————————————–