Misztikus teológia

Szeretettel ajánljuk mindenkinek Keresztes Szent János  Istenismeret és Istenszerelem című könyvét, valamint egyéb műveit és költeményeit (A Kármel hegyére vezető út, A lélek sötét éjszakája). Keresztes Szent János tanítása megegyezik a Csendmélység Egyesület tanításával. Tömören, részletesen és hitelesen írja le az Istenhez vezető utat, ezáltal gyakorlati útmutatót adva az Igazság felé vágyó lelkeknek. A Csendmélység Egyesületben ezek a tanítások kelnek életre nap mint nap.

Keresztes Szent János rajzán az Igazságba vezető út nélküli út látható, amely keskeny, és az eltévelyedés lehetősége számos. Ezt az utat csak a tiszta lélek képes járni, amelynek egyetlen célja az Igazság. A szerző a misztikus teológiai szemlélődés módszerét adja az Istennel való egyesüléshez.

 

“Keresztes Szent János értekezése a misztikus út lényegét és végső célját, módszereit és állomásait, gyümölcseit és akadályait mutatja be. Mit jelent az állító és a negatív módon elért Istenmegismerés? Miben áll Isten felfoghatatlansága? Miért fontos az élő hit és a természetfeletti erények gyakorlása? Hogyan lobbanhat fel bennünk az Istenszerelem lángja? Miért és miként kell meghalnia a léleknek, hogy Istennel egyesülhessen? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a kereszténység egyik legnagyobb misztikusának skolasztikus tömörséggel és világossággal megírt műve, mely első ízben olvasható magyar nyelven.” – www.sursum.hu