Az út körbeér – vezetés

AZ IGAZSÁG ÚTJA

A Megnevezhetetlen a világon egyedülálló lehetőséget nyújt azoknak a lelkeknek akik meg akarják ismerni honnan származnak és meg akarnak maradni az Igazságban. A sok elméleti tanítóval ellentétben a Megnevezhetetlen a Karana Guru képességével képes a lelkeket egészen a forrásáig vinni és az általa kifejlesztett “Igazság útja” segítségével abban megtartani. Az Igazság útja a következőkből áll:

Felkészítés a hazavezetésre, felébredésre

Az új tagok bekerülnek a Megnevezhetetlen és Tanítványai Facebook oldalra, ahol folyamatos napi tanításokat, videókat kapnak a Megnevezhetetlentől, a tanítványoktól. Bekerülnek az Indító online beszélgető szobába, hozzáférést kapnak a Megnevezhetetlen teljes videótárához, majd megkezdődik a felkészítésük. Itt a tanítványok és a Megnevezhetetlen foglalkoznak az indulókkal, online beszélgetések és közös konferenciabeszélgetések formájában. Ebben a szakaszban távolság keletkezik a test, a gondolatok, érzelmek, az én és a lélek között, a lélek leválását készítik elő a gyakorlatok és a Megnevezhetetlen által lerövidített, nagyon hatékony módszerek, elindul a leválás a világról, megerősödik a lélek vágya hogy haza menjen.

Hazavezetés

A Megnevezhetetlen a saját útjának tapasztalataiból egyedülálló tapasztalati módszert sűrített össze arra, amit “hazavezetésnek” hívunk. Az a lélek, akit már nem köt a világ, a személy, a létezés, a Megnevezhetetlen kegyelme által a hazavezetés folyamata által levet minden láncot, formát: megszűnik a dualitás és hazaér, megtapasztalja a saját forrását, felismeri az örök EGY létezőt. A lélek a hazaérkezés során megtapasztalja azt, honnan származik, mi is Ő, megszűnik minden hamis azonosulás, lefoszlik minden kötelék, minden teher. Nem marad más csak a létezés, a VAGYOK végtelen tudomása, időtlensége, egyszerűsége. Nincs már mit elérni, nincs már mit keresni, csak a megnyugvás van, teljesség van, a lélek hazatért. Az a kereső, aki a szolgálat útjára lép, az Igazságban teljesíti ki az életét, megtapasztalhatja a Legfelsőt, beülhet a mindenség trónjába, ahova leülve megtapasztalhatja a végtelen erőt, hatalmat, megrendíthetetlenséget, megismerheti a birodalmát, amiben csak ő létezik. Az elme és minden létező fejet hajt a trón hatalmának. A lélek felismeri, hogy itt nincs mit tennie, a birodalom magától is működik, erről a hatalomról le kell mondania. Ki kell szállni a trónból, és visszajönni az emberiség, majd a személy szintjére. A hatalmas tágasság, az Igazság felveszi szűk köpönyegét, a testet, és ez az erő az egyetlen dolgot teszi aminek értelme van: megadja magát a legkisebbnek és elkezdni szolgálni Önmagát. Ezzel zárul a kör, elindul az élet pulzáló körforgása, megnyilvánul végtelen, elsöprő ereje, folyamatosan önmagába olvadva tiszta örömben áramlik az élet, a létezés. Bevégeztetett. A kereső immár megvalósult, nem köti már a létezés kereke, kiszabadult az újjászületések alól, immár csak végig kell néznie ahogy a test lejátssza az utolsó programot.

Hazavezetés után

A hazavezetés hatalmas mérföldkő a lélek szabadulása során, azonban nem az út vége. Ezt a tapasztalás a lélek már soha nem veszíti el, de a világba vissza kell jönni, a következő feladat, hogy ezt a tudatállapotot a világban is meg tudja tartani a lélek, a hegyről most le kell jönnie.

A hazaérkezetteket külön csoportban utógondozásban részesítjük, mert a visszatérve a világba az Elme megpróbálhatja visszavenni a hatalmat a lélek felett, illetve szintén nagyon erőteljes eszköz a Lélek Öröme tábor, ami a lélek megerősödését szolgálja.

Ezt a tábort csak azok látogathatják, akik már hazaérkeztek, mert csak azoknak fognak működni az itteni gyakorlatok, akik már jártak az Otthonban. A lélek itt megtapasztalja milyen test, személy, nemi identitás nélkül megfürödni a saját tiszta eszenciájában, megéli az extázis egyre magasabb fokait (először önmagával, majd Istennel, majd a Legvégsővel egybeolvadva, megtapasztalva a Krisztusi minőséget és a lélek várandósságát), ráébred arra, hogy nincs szüksége testre, a világra, semmire sem csak önmagára a valódi, tiszta öröm, illetve felfoghatatlan extázis megtapasztalásához. A lélek tánca során a lélek veszi át az irányítást a test felett, a lélek mozgatja a testet, saját önmagával történő beteljesülésének örömét fejezi ki a test által. Ezen gyakorlatok során nincs személy, a lélek irányít és tapasztal közvetítő nélkül. A lélekszabadság tábor óriási ugrás a lélek számára, hogy a világ, az elme birodalmában is megerősödjön a saját természetében, a tiszta, szabad, végtelen örömben. A lélek útja azonban itt még mindig nem ért véget. Fel kell ismernie, hogy a hamis illúzió világ mögött is csak az Igazság van, mindent csak az hat át és általa létezik.

A Szolgálat

A létezésben mindenki szolgál, a fű, fa, madár, a tárgyak, a kő, az elemek, csak az ember (a személy) gondolja azt hogy hamisan bitorolhatja és használhatja a világot. A hazaérkezett, illetve megvalósult felismeri, hogy amíg a testben van, már csak egy értelmes dolgot tehet, a világban is Önmagát szolgálja, az Igazságot támogatja, azt hirdeti, azért él, és a legmagasabb szintű szolgálatként minden pillanatban AZ. Életében elsővé válik az Igazság szolgálata, csak így tud megmaradni az Igazság az Igazságban. Ez a szolgálat azonban könnyű teher, mert cserébe a lélek folyamatosan a létezés, az Igazság örömében fürdik. Ha a lélek elfordul az Igazságtól, azonnal megtapasztalja a haldoklást, az időt, a világ terheit. Maradj meg szolgálatban, az Igazságban mert itt van az örömöd, itt nincs idő, itt nincs halál.