Csendmélység központ házszabály

A Központ célja:

A Központ a Megnevezhetetlen és tanítványai csoport, illetve a Csendmélység Egyesület tevékenységének központjaként szolgál, teret ad a felébredést szolgáló bármilyen rendezvénynek, tevékenységnek. A központban lehetőség van:
– A Megnevezhetetlen és tanítványai általi hazavezetésekre
– A hazavezetettek otthonban való megerősödésére (inkubáció)
– A táborok kivitelezésére
– A felébredéssel kapcsolatos programok lebonyolítására (könyvbemutatók, ismertető előadások, továbbképzések, elvonulások)

A Csendmélység Központ Vezetője:

A ház vezetője Samu Zsolt (továbbiakban: vezető). A vezető intézi a házzal kapcsolatos ügyeket, döntési joga kizárólag neki van. A ház személyzetét ő nevezi ki.
A vezető a gondnok helyettese amennyiben a gondnok betegség, távollét vagy egyéb ok miatt nem tudja ellátni a feladatait. A vezető időszakonként tartózkodik a házban, ezt a gondnok nyilván tartja. A vezető helyettes vagy átmeneti gondnokot is ki tud jelölni.

Házszabályok:

A központot csak a gondnokkal történt előzetes egyeztetés után lehetséges igénybe venni, hogy a központ eseménynaptárába rögzítésre kerüljön minden új program, hogy a programokat meghirdessük és a jelentkezéseket regisztráljuk. Csak az jöhet a Központba, akit a gondnok visszaigazolt előzetes jelentkezés alapján.

A központ használatnak szabályai:

– A vendégek elvonulás céljából érkeznek a házba. Az ott tartózkodás feltétele az előzetes jelentkezés és a vezető/gondok jóváhagyása.
– A ház nem vendégház. A szállásdíj kifizetése kizárólag a szállás igénybe vételére jogosít. A vendégek kötelesek a házban rendelkezésre álló lehetőségeket elfogadni, egyéni igények teljesítésére nincs mód (például egyágyas szoba, stb.). A házban tartózkodás célja a felébredés, és nem pihenés vagy üdülés.
– A központban egy éjszaka 4000 Ft-ba kerül, ezt vagy előzetesen, vagy egyeztetés után a helyszínen tudja rendezni mindenki, egyedi mentességet csak az kaphat, aki a Központtal kapcsolatos munkák miatt marad, és ezt a vezető vagy a gondnok jóváhagyta
– A vendégek kötelesek a kert gondozásában részt venni.
– Alkohol, drog fogyasztása, bulizás a házban nem megengedett, ez azonnali hazaküldéssel jár.
– A vezető bármikor, indoklás nélkül hazaküldhet bárkit a házból.
– A vendégek a házban a saját étkezésükről kötelesek gondoskodni. A központban az étkezés költségeit a bentlakóknak kell állniuk, vagy saját maguk rendelnek ételt, vagy közös étel készítése esetén mindenki egyenlő mértékben járul a költségekhez
– Amennyiben a házban van lehetőség étkezésre, elsősorban azt vegyék igénybe. Az étkezésért a vendégeknek fizetniük kell. Külső étkezés akkor vehető igénybe, ha a házban rendelkezésre álló étel nyomós okok miatt nem felel meg (például ételallergia esetén, ha az nem oldható meg helyben).
– A vendégek a házban kötelesek szerényen, tisztelettel, alázattal viselkedni. A vendégek kötelesek betartani a ház szabályzatát. Amennyiben ezt nem teszik meg, az hazaküldéssel jár.
– A vendégek a házat kizárólag a vezető vagy távollétében a gondnok engedélyével hagyhatják el.
– A vendégek számára a vezető segítséget nyújt a felébredési folyamatban. Ez történhet bármilyen gyakorlat formájában. A vendégek kötelesek elfogadni a vezető utasításait és végrehajtani azokat.
– A vendégek kötelesek megtéríteni a vezető utazással, étkezéssel, szállással, stb. kapcsolatos költségeit.
– A vendégekre a házban tartózkodás alatt a Csendmélység elvonulások szabályzata is vonatkozik.
– A vendégek kötelesek a házban a gondnoki teendőket ideiglenesen átvenni, amennyiben a gondnok vagy a helyettes gondnok nem érhető el. A felelős személyt a gondnok vagy a vezető nevezi ki.
– A központot folyamatosan rendben és tisztán kell tartani, mindenki felelős a saját maga által használt edényeket elmosni, nap végére nem maradhat mosogatásra váró edény a konyhában, mindenkinek el kell pakolnia a saját ennivalóját, dolgait, eszközeit, a használatba kiadott ágyakat rendezetten kell otthagyni, tisztán
– A központban tilos a zajongás, zene hallgatás, mások indokolatlan zavarása (ez alól csak a hivatalos programok, hazavezetések lehetnek kivételek)
– Csendülések és hazavezetések alatt kötelező csendszünet van, még azok sem okozhatnak zajt, akik nem vesznek részt az adott eseményen
– A fürdők és közös helyiségek használata során mindenkit kérünk a koedukált megjelenésre, türelemre, a tisztaság közös fenntartására
– a központban nem lehetséges a tartózkodás az elvonulások időtartamán kívül, tehát nem lehetséges előbb érkezni vagy később távozni. Messziről érkezőknek a közeli panziót javasoljuk.
A központ elhagyásának szabályai:
– A központot teljesen összetakarítva, felporszívózva, felmosva, portalanítva lehet otthagyni, bármikor egy új csoport jön, tisztaság kell, hogy fogadja őket
Az utolsó ember, aki elmegy, ellenőrizze, hogy:
– A vizet, áramot, gázt elzárta
– Semmilyen romlandó ételt nem hagyott a konyhában, hűtőben
– Minden szemetest kiürített, üres zacskóval látott el
– Minden nyílászárót becsukott, minden redőnyt leeresztett, amit lakattal kell zárni azt bezárta
– A külső ajtókat, kapukat bezárta
A központtal kapcsolatos hibák jelzése:
Bármilyen meghibásodással, problémával kapcsolatban azonnal értesíteni kell a ház megbízott gondnokát
A központ kinevezett gondnoka, elérhetősége a helyszínen megtalálható kifüggesztve.

Gondnok

A házban 1 fő állandó gondnok tartózkodik. A szállásért fizetnie nem kell, de étkezését saját magának kell megoldania, finanszíroznia. Amennyiben van a házban étkezési lehetőség, azt igénybe veheti, de fizetnie kell érte. Egyéb szükségleteiről is magának kell gondoskodnia.
Feladata:
– a ház teljes körű felügyelete, állagmegóvása, karbantartási munkák megszervezése, felügyelete.
– Felelős a házzal kapcsolatos ügyek intézéséért, a vendégek és foglalások regisztrációjáért, a Központ eseménynaptárának vezetéséért. Utóbbihoz segítséget igénybe vehet egy szervező személyében.
– Felelős a Központ házipénztárának vezetéséért, amibe a helyben fizetett szállásdíjakat fizetik a vendégek, ezzel minden alkalommal elszámol a vezetőnek amikor az megjelenik a házban
– Feladata továbbá a házba érkező vendégek fogadása, tájékoztatása a házban tartózkodás szabályairól és a szabályok betartatása. A szabályok megszegése esetén intézkedhet az érintett személy hazaküldéséről.
– Elérhetőnek kell lennie a ház vezetője és a házban tartózkodó emberek számára. Nyilván tartja, kik és mikor érkeznek a házba, meddig maradnak. Utóbbihoz segítséget igénybe vehet egy szervező személyében.
– A házzal kapcsolatos beszerzések intézése, takarítás, rendben tartás, a kert gondozása.
– A gondnoknak a lehető legtöbb időt a házban kell töltenie. Amíg nem tartózkodik a házban, a felelősséget át kell ruháznia egy ott tartózkodó vendégre, ha van ilyen (helyettes gondnok).
– A gondnoknak utazásait, egyéb távolléteit előre kell jeleznie a vezetőnek. Vendéget csak a vezető engedélyével fogadhat, egy háziállatot a tulajdonos engedélyével kizárólag a kertben tarthat.
– A gondnok a szobákat saját hatáskörben nem adhatja ki, a házzal kapcsolatban semmilyen joga nincsen.
– A gondnok köteles betartani a ház szabályzatát. A szabályok megszegése elbocsátással jár.
– A vezető vagy a gondnok kinevezhet helyettes gondnokot. A vezető állandó jelleggel, a gondnok egy meghatározott, rövid időre átmenetileg teheti ezt meg.
– A gondnok köteles tiszteletben tartani a vendégek gyakorlását és nem zavarhatja meg azt.

Konyha

– A konyhán kizárólag a házban tartózkodók részére lehet főzni, egyéb vendéglátási tevékenység nem megengedett.
– A konyha személyzete a gondnokkal és/vagy a vezetővel egyeztetve állítja össze a napi menüt és határozza meg a mennyiségeket a vendégek számától függően. A konyhai dolgozók kötelessége, hogy az élelmiszer készletekkel gazdaságosan, figyelemmel bánjanak a pazarlás elkerülése érdekében.
– A vendégek extra igényeinek teljesítésére kizárólag indokolt esetben, ésszerű határok között van mód, amennyiben a költségeket a vendég megtéríti.
– A konyhán biztosítani kell a tisztaságot és az ételek frissességét. A szabad megszegése azonnali elbocsátással jár. A konyhai dolgozók is kötelesek betartani a ház szabályzatát.
– A konyhai dolgozók kötelesek tiszteletben tartani a vendégek gyakorlását.
– Az élelmiszerek beszerzése a konyhai dolgozók és a gondnok feladata.
– Az étkezési térítés mértékét a konyhai dolgozók jelzése alapján a vezető állapítja meg.
– A konyhai dolgozók kötelesek a házban a gondnoki teendőket ideiglenesen átvenni, amennyiben a gondnok vagy a helyettes gondnok nem érhető el. A felelős személyt a gondnok vagy a vezető nevezi ki.